Yazı Detayı
03 Ağustos 2021 - Salı 11:32 Bu yazı 117 kez okundu
 
Musibetlerin Manevi Sebepleri
Recep ÖĞÜTÇÜ
yazar@cumra26haziran.com
 
 

Yangınlar canımızı yakmaya devam ediyor. Acımız ve imtihanımız büyük. Yurdumuzun en güzel, en yeşil, en kıymetli köşelerinde yangınlar çıktı, can ve mal kayıplarımız var. Hasılı büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Canımızı yakan, huzurumuzu kaçıran, ağzımızın tadını bozan her olaya, her olumsuz gelişmeye musibet diyoruz. Ölümler, hastalıklar, yangınlar, depremler, heyelanlar gibi tabii afetler hep bir musibettir, beladır, imtihandır. Yani musibet maddi ve manevi olarak sarsmadır, sarsılmadır. Hiçbir musibet tesadüfi, sebepsiz değildir, maddi ve manevi sebeplere matuftur.  İnsanoğlu olarak genellikle musibetlerin, hastalıkların, depremlerin maddi sebeplerini ararız, araştırırız, bir daha yaşamamak için maddi tedbirler alırız, konuşuruz. Maalesef musibetlerin manevi sebeplerini konuşmuyoruz, düşünmüyoruz, araştırmıyoruz. Dünya’da hiçbir olay tesadüfle açıklanamaz, her olay ilahi bir planın sonucudur, sünnetullahtır. Ya uyarıdır, ya dünyevi cezadır, ya da sonucunda lütuf ve nimet vardır. Şunu unutmayalım ki, dünya imtihan dünyasıdır, nimet de, musibet de imtihan içindir. 

    İlahi kitabımızı okuduğumuz zaman musibetlerin üç sebebi olduğunu anlarız:     1- Bir hatamızın, bir günahımızın, özellikle zulmün ve adaletsizliğin dünyadaki cezasıdır musibet. Rabbimiz, ana- babaya yapılan yanlışın, saygısızlığın, kötülüğün, bir de yapılan haksızlığın ve zulmün cezasını ahirete bırakmadan bu dünyada verir. Büyüklerimiz, “Zulümle abat olunmaz”, “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” demişler. 

    2-Bazı kere musibet bir uyarı niteliğindedir. Rabbimiz biz kullarını yanlışın başında uyarmak ve yanlıştan döndürmek ister. İsraf, şükürsüzlük ve şımarıklık içindeki kullarını yoklukla, kıtlıkla, borçla imtihan eder. Zekatlar verilmezse, zina çoğalırsa yağmurlar yağmaz, kuraklıklar yaşanır. 

    3- Musibetler biz kullarının pişmesi, olgunlaşması, derecelerinin yükselmesi ve ecir kazanması için de gelir. Rabbimiz peygamberlerini o yüzden ağır imtihanlara tabi tutmuştur. Nuh Peygamberin oğlu ve karısı iman etmemiş, Lut Peygamberin hanımı iman etmemiş, düşmanlarla işbirliği yapmış, Eyyup Peygamber hastalıklara düçar olmuş, Hazreti Yakup ve Yusuf yıllarca ayrılık hasreti çekmiş.   

      Evet, Kur’an ve hadislerden çıkardığımıza göre, fitne, musibet ve belaların sebebi, ağırlıkla kendi ellerimizle kazandıklarımız, günahlarımız ve yaptığımız zulümler. İnsanlık tarihi boyunca Rabbimizin kullarını uyarması çok farklı şekillerde olmuştur. Örnek olarak, Nuh kavmini suda boğmuş, Lut kavmini taş yağmuruyla helak etmiş, Ad ve Semud kavimlerini soğuk bir rüzgarla ve sesle yerle bir etmiş, Medyen ve Eyke kavimlerini gökten inen ateşli bir bulutla yok etmiş, İsrail oğullarına zulmeden Firavun hanedanını denizde boğmuştur. Bütün bu kavimlerin ortak suçu; zulüm, şımarıklık ve ahlaksızlık. Lut kavmi livatacılık (oğlancılık) yapıyordu, Medyen ahalisi, ölçü ve tartıda hile yapıyordu, Ad ve Semud kavimleri israf ve isyan içindeydiler, peygamberleri saymadılar, Firavun kendini ilah yerine koydu, İsrail oğullarının oğlan çocuklarını öldürdü, soykırım yaptı, köle olarak kullandı. Rabbimiz bunları uyarmak için yağmur yerine kan yağdırdı, çekirge ve kurbağa musallat etti, yağmurlarını kesti, kıtlık verdi, ama anlamadılar, zulümlerine devam ettiler. 

     Özellikle hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki, zina ve fuhşun yayıldığı, insanların zulüm gördüğü, zekatların verilmediği, kötülüklerin önlenmediği ve göz yumulduğu, hatta teşvik gördüğü bölgelerde başta hastalıklar yayılır, ölümler ve depremler çoğalır, yağmurlar kesilir, bereket azalır. Bakara Suresinin 155’inci ayetinde Rabbimiz, “Biz sizi, korkudan ve açlıktan bir şeyle, malları, canları ve ürünleri azaltarak imtihan ederiz. Mü’minlere müjdele!” Buyurur. Evet, bugün imtihandayız, ülke olarak kuraklıkla, sellerle ve yangınlarla sınanıyoruz, uyarılıyoruz. Biz de adeta eski kavimler gibi şımardık,  nankörlük yaptık, şükretmedik. Ahlaksızlık yayıldı, seyirci kaldık. Aileler dağıldı, dağılıyor, kadınlar katledildi, katlediliyor, eşler birbirine ihanet etti, ediyor, edep ve haya duygularımız azaldı, utanmıyoruz, internet ortamında özelimiz, mahremiyetimiz kalmadı,  birbirimize güvenmiyoruz, güven de vermiyoruz, kardeşlerimize sırt çeviriyoruz, hukukları gözetmiyoruz. Huzur evleri dolu, meyhaneler, hapishaneler, adliyeler dolu ama camiler boş, misafir odalarımız boş, sofralarımız boş. 

   Evet, Kur’an-ı Kerim’de, “Başınıza gelen musibetler ellerinizle kazandığınız yüzündendir. Allah çoğunu da affediyor” . “Başına bir iyilik gelirse Allah’tandır, bir musibet gelirse de nefsindendir” buyrulur. Enbiya Suresinin 35’inci ayetinde, “Sizi şer ile de hayır ile de imtihan ederiz,  sonra bize döndürüleceksiniz” buyrulur. Bir kibar-ı kelamda da, “Başa bir şey gelmez Hak yazmayınca/ Kula bela gelmez kul azmayınca” denir. 

      Evet, musibetler ön uyarıcılardır. Bizi kendimize getirmek içindir. Aynı zamanda musibetler günahlarımızın keffaretidir, sabredersek bağışlanmamıza sebeptir. Ebu Hüreyre’den gelen bir rivayette Efendimiz, “Rabbim bir kimseye hayır dilerse ona musibet verir”. Bu yüzden en büyük işkenceleri, eziyetleri peygamberler ve veli kullar çekmiştir ve katlanmıştır.  

     Peygamberimiz, savaşta, Allah yolunda ölen ve öldürülenler dışında, “yangında yanarak, suda boğularak, yıkık ve göçük altında kalarak, karın ağrısı çekerek, bulaşıcı bir hastalığın pençesinde kıvranarak ve doğum yaparken ölenler de şehittir” buyurmuştur. O yüzden büyüklerimiz, “musibet münafık için ukubet (ceza), sabırlı mü’min için keffaret, şükreden mü’min için derece kazanmadır” demişlerdir. 

    Doğrudur, musibetlerin maddi sebeplerini de tartışmalıyız,  depremler için, yangınlar için tedbirli olmalıyız ama manevi boyutunu da unutmamalıyız. Hocalarımız sık  sık uyarmalı, büyük günahlardan uzak durmalı, aile kurumunu yıkan günahları işlememeli, Rabbimizin istediği şekilde giyinmeli, yardımlaşmalı, zekatlarımızı tam vermeli ve zulüm altında kalan kardeşlerimize duyarsız kalmamalıyız. Evet, birileri bunları söylerse “sen kimi suçluyorsun, hangi devirde yaşıyorsun” diye bilimselciler bana kızacaklar. Aynı bilimselciler, aklı -bilimi tek ilah görenler, depremi bir dakika önce haber veremiyorlar. Evet, acizliğimizi itiraf etmeliyiz.  Bir hoca çıkıp, “bu fitne ve belaların sebebi; günahlarımızdır, israfımızdır, şımarıklığımızdır,  yanlış kadın-erkek ilişkileridir, yanlış yaşam tarzımızdır, mazlum ve zayıflara karşı duyarsızlığımız, bencilliğimiz, azgınlığımız, hırslarımızdır” demeli. Biliyorum, bu tür uyarılara birileri kapalı, birileri de öküz altında buzağı arar, her şeyi dine bağlamayın diye karşı çıkar. 

  İşte gördük, Çin’de küçük bir virüs yayıldı, tüm insanlık aciz kaldı, panikledi. Küçük  bir sallantıda evlerimize giremez olduk. “Rabbimiz, “büyük azaptan yani ahiret azabından önce yakın azabı yani dünya azabını size tattırırız” buyurur. Bu dünyada hiçbir keder ve üzüntü sebepsiz değildir. Gerçek müminler her zaman kardadır. Ya bunlardan ders alır günahlardan vazgeçeriz, ya sabreder ve şükrederiz, sevap ve derece kazanırız. Ders almazsak daha büyük imtihanlara tabi oluruz. Tefekkür, tezekkür ve dua zamanı: “Rabbimiz, daha büyük sınamalar yapma, kaldıramayacağımız yükleri vurma, bizi nefsimize bırakma ve ibret alan kullarından eyle” diye dua edelim.     

 
 
 
Etiketler: Musibetlerin, Manevi, Sebepleri, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Kalp Gözlerimiz Niçin Kapalı?
Okullarımız Açıldı
Ceza Kanunlarımız Yetersiz
15 TEMMUZ GECESİ
Yaz Kursları ve Lise Tercihleri
Kuraklık Bizi Düşündürmeli
İkaz Üzerine İkaz
Cami Yapan Toplumun Sırtı Yere Gelmez
Mescidlerin İmarı
Bir Mehmet Ali Hoca Geçti
Nüfusta Tehlike Çanları
Misafir Geldi Gidiyor
Yıkılmadık Ayaktayız
Değerlerimize Dönme Zamanı Geldi
Batılıyız Ama Batıcı Değiliz
Amiraller ve Emir Erleri
Batı Toplumu ile Bizim Farkımız
Aile Konusu
Çözüm İslam'da
Şehidi Çok Bir Milletiz
Uyuşturucu ile Mücadelenin Eğitim Boyutu
Sistem Tartışması Üzerine
Zekiye Öğretmen ve Yasakçı Zihniyet
Dua Mü’minin Silahı
Milli Damarı Öncelikle İhya Etmeliyiz
Köyde Nüfus Tutulabilirse
Bütçe Açığına Kaynak Bulundu(!)
Tarım Sektörünün Önemi
SU İSRAFI HAT SAFHADA
Kadın Cinayetleri Niçin Artıyor?
Engeliller Dua Direkleridir
Kutsal Değerlerimizi Koruma Kanunu Çıkarılmalı
Sevgi Kalbin Eylemidir
Başkan Recep Candan Hızlı Başladı
ABD’den Bize Ne?
Nerede O Eski Dostluklar?
Terörist Devletler
Küfür Tek Millettir
Ekonomi Nereye?
İman-Amel-Ahlak İlişkisi
Emine Erdoğan Hanımefendi
Savaş Sevilmese de Farzdır
İmam Hatiplilere Görev Düşüyor
Çumra Belediye Başkanımız Recep Candan
Doğu Akdeniz’deki Kavga Neden? (1)
Sevinenler- Sevinemeyenler
Üçüncü İttifak Geliyor
Sistem Tartışması Üzerine
Gülme Komşuna Gelir Başına
Diyanet İşleri Başkanımıza Sahip Çıkalım
Nihayet Ayasofya Açılıyor
Bizi Yıkan Kibir ve Haset
Kıdem Tazminatı ve Gerçekler
Millet Can Derdinde Birileri Et Derdinde
Ayasofya ve Bağımsızlık
SEVGİ VE ŞİRK
Teşekkürü Hak Edenler
Bayramlar Bitmez
İyilik Melekleri
BAYRAMDA KAYNAŞAMAYACAĞIZ AMA
Üç Meslek Örgütü İflah Olmaz
ENGELLİLER HAFTASI DOLAYISIYLA
ÜÇ KESİME TEŞEKKÜR
AVRUPA İLE ABD BİR BALONMUŞ MEĞER
NANKÖRLÜK VE MÜSRİFLİK
DUA ZAMANI
İŞTE GERÇEK DEVLET BABA
EVDE KALDIK, KALIYORUZ
EVİMİZİ ÖZLEMIŞTİK!
KORONAVİRÜS VE ABDEST
ÖĞRETİYORUZ AMA EĞİTEMİYORUZ
SEVMESEK DE SAVAŞ FARZDIR
PROJE OKULLARI TUTTU
SAĞ VE SOL
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ÇUMRA OSB
MUSİBETLERİN VE FİTNELERİN SEBEBİ
MİLLİ GÖRÜŞÜ KİM TEMSİL EDİYOR?
ÇIRAKLIK VE KALFALIKTA VEFA
MEDENİYETİMİZİN TEMELİ MERHAMET
HAPİSHANELER ISLAH ETMİYOR
NE BU ŞİDDET, BU CELAL!
MİLLİ GÖRÜŞ AĞACINDAN BEŞ SÜRGÜN
ÇIRAKLAR USTALIĞA SOYUNDU!
KIŞ GELDİ HOŞ GELDİ
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
GÖNÜL ÇORAKLIĞI
BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZVERİ İSTER
10 KASIM’IN ARDINDAN
BARIŞ PINARI HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
SURİYE’YE GİRMEKLE NE KAZANDIK?
AİLE AĞACIMIZ ÇÜRÜYOR
ASKERİMİZ BUGÜN İÇİN VAR
KOMŞULUK KÜLTÜRÜ VE YATAY MİMARİ
İTTİFAK MI? İLTİHAK MI?
AK PARTİ AĞACI VE DAVUTOĞLU
MANZUM DÜĞÜN DAVETİYELERİ
TESTİMİZ ÇATLAMADAN
BİR CUMHURBAŞKANI GEÇTİ KONYA’DAN
İMAM HATİP OKULLARININ MİSYONU
İMAM HATİP KONUSU
EKONOMİ NEREYE?
AİLE KONUSU
AKDENİZ’DE KURTLAR SOFRASI
15 TEMMUZ’UN ARDINDAN
AHLAKİ YOZLAŞMA-GÜVEN BUNALIMI
KÖY ŞÖLENLERİ
23 KERRE MAŞAALLAH
FENA FİL VATAN
AK OLMAK PAK OLMAK MI?
ORUCUN BİZE KAZANDIRDIKLARI
ZEKAT ARINMAKTIR
ENGELLİ OLMAK ZOR
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ
ÖRNEK BİR OKULUMUZ
ÇUMRA BAŞKANI MESAİSİNE BAŞLADI
GÖNÜL AL- GÖNÜL KOYMA
SEÇİM BİTTİ GEÇİM ZAMANI
SİGARANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
BASİRET VE FERASET
EZAN ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
İSTEDİĞİMİZ SADECE KOLAYLIK
KAYBOLAN DEĞERİMİZ GÜVEN
ÖZLENEN TABLO
SEBZE VE MEYVE FİYATLARI NASIL DÜŞER?
YÖNETİCİLERİMİZE HADİSLEREDEN ÖĞÜTLER
AK PARTİNİN MANİFESTOSU
BAŞKAN OĞUZ’U UNUTMAYACAĞIZ
BİR DEMET PROJE
DAVA ADAMI OLMAK KOLAY DEĞİL
KÜSMEK YOK, YOLA DEVAM
GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
BAŞKAN ADAYLARININ DİKKATİNE
BİZE NE OLDU?
SİYASETTEN ANLADIĞIMIZ
BU SEÇİM BAŞKA SEÇİM
HİZMET SEKTÖRÜ VE HEZARFEN KAFE
AKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ENGELLİ DUYARLILIĞI
ÇUMRA’DA KİM KAZANIR?
AK AĞACA BİR ŞEY OLMASIN
GÖZLER BELEDİYELERİN ÜZERİNDE
KUR’AN BİZE YETER Mİ?
EDEP YA HU!
BİSİKLETLE GELEN BEREKET
PARTİLER İÇİN BELEDİYELERİN ÖNEMİ
KAZANIYORUZ AMA YETMİYOR
YANGINI SÖNDÜRMEK SADECE HÜKUMETİN İŞİ Mİ?
İMAM HATİP LİSELERİ ÜZERİNE
MAYA VE HAYA
NEREDE O ESKİ DOSTLUKLAR
BİSİKLET BEREKETİ
KURBANIN HİKMETLERİ
O KOLTUKLAR NE TATLIYMIŞ(!)
BU ÜLKENİN DÜŞMANI NEDEN ÇOK?
FELAKET TELLALLARI
İTİKAT DERSLERİNİN ÖNEMİ
AK PARTİ KENDİNİ SORGULUYOR
AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?
24 HAZİRAN SEÇİMİNİN ANALİZİ
NİÇİN ERDOĞAN? NİÇİN AK PARTİ?
SEÇİME GENÇLER DAMGASINI VURACAK
BU SEÇİM BAŞKA SEÇİM
ADAYLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
BU CEVHERLERE SAHİP ÇIKALIM
ENGELLİLER HAFTASI ve ANNELER GÜNÜ
MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLARINA
SEÇİM DEMEK
SEÇİM KAPIDA
KİTAP DENİNCE
ORGANİZE İÇİN ORGANİZE OLALIM
KONYA AK PARTİ YÖNETİMİ
OKULLARDA KILIK KIYAFET KONUSU
MANEVİ MEVSİME GİRDİK
GÜCÜMÜZÜ ZAYIFLATAN ÜÇ SORU
SAADET PARTİSİ NEREYE KOŞUYOR?
BİR MİLLET DÜŞÜNÜN!
KÖYE DÖNÜŞ (2)
KÖYE DÖNÜŞ
BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN!
TACİZ, TECAVÜZ, ZİNA, FUHUŞ (2)
TACİZ, TECAVÜZ, ZİNA, FUHUŞ
MEYVELİ AĞAÇ TAŞLANIR
TANI BU MİLLETİ!
MAHALLE TOPLANTILARI
NE OLDU BU ÜMMETE?
DUYDUN MU?
ÇUMRA ORGANİZE SANAYİ BÜYÜYOR
PROJE OKULLARI İÇİN ÖNERİLERİM
PROJE OKULLARI NEDİR?
BU MİLLET HALA DİNDARDIR
CHP ÖNCE BU MİLLETİ KEŞFETMELİ
ÖN YARGILARIMIZDAN KURTULALIM
SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ
NÜFUS ARTIŞIMIZ HIZ KESTİ
MUHALEFET SORUNUMUZ VAR
DARBELER GERİDE KALDI
CHP NEDEN KORKUYOR?
BİZ DE GERİ HİZMETTE GAZİLERİZ
ABD NE YAPMAK İSTİYOR? (2)
ABD NE YAPMAK İSTİYOR?
MERHAMET HAREKÂTI
HAKSIZ YERE KAN DÖKMEK HARAMDIR
SAVAŞ FARZ-I KİFAYEDİR
ARTIK KARARGÂH MİLLETİN HİZMETİNDE
DUA ZAMANI
IRKÇILIKLA SAVAŞIYORUZ
TÜRKÜN ORDUSU
EĞİTİM POLİTİKAMIZ VE AKSAYAN YÖNLERİMİZ
AFRİN HAREKÂTINA HAZIRIZ
FİTNE DEVLETİ KURULMADAN
BU ŞEHİRDE ENGELLİLER DE VAR
ÇUMRA’DAN BİR ŞEVKİ YLIMAZ GEÇTİ
GARDAŞIM!
OKU, DÜŞÜN, GÖR!
DEVLETE ARKASINI DAYAYAN DAYI OLUYOR
HAFIZLARIN HOCASI
ÇUMRA’DA İZ VE ESER BIRAKAN HOCALARIMIZ
ESKİ VE YENİ HOCALAR
ALEVİ BİR GENÇTEN ÖĞRENDİKLERİM
SİYASET VE SİYASETÇİ ÜZERİNE
EKİN AZ EKİLDİ
NİÇİN AK PARTİ?
2018’İN ARDINDAN
YOL ARKADAŞI ÇOK ÖNEMLİ!
GÜL’E KOKMAK DİKENE BATMAK YAKIŞIR
BEN KILIÇDAROĞLU OLSAYDIM
EMEKÇİLERİN GÖZÜ AYDIN
ÜLKENİN SİYASİ BİR FOTOĞRAFI (2)
ÜLKENİN SİYASİ BİR FOTOĞRAFI
BİR HADİS BİR YORUM
28 ŞUBATÇILAR HÂLÂ ZİNDE
EMEĞE SAYGI DUYMAK
ÜÇ MESCİD VE ÜÇ DİLEK
EY KUDÜS!
İŞE YUVADAN BAŞLAMALI
AK PARTİ ÇUMRA İLÇE KONGRESİNİN ARDINDAN
KUDÜS ZİRVESİNİN ARDINDAN
ŞEHİRLER, CAMİLER, OKULLAR
KUDÜS DÜŞERSE İSLAM ÜMMETİ DÜŞER
İHTİYATLI OLMA ZAMANI
ABD’YE GÜVENMEK AYI İLE YATAĞA GİRMEKTİR
DEVLET BİR AYIBINDAN DAHA KURTULDU
DIŞIMIZ GÜZEL DE İÇİMİZ NE HALDE!
ÇUMRA REHABİLİTASYON MERKEZİNE TEŞEKKÜRLER
SİYASETTE BİR SEVİYE OLMALI
ENGELLİLERİN SORUNLARI NELERDİR?
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
BİR PANELİN ARDINDAN
DEĞİŞİM VAR DİYE DEĞİŞMEMEK LAZIM
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI
SİYASETÇİ OLMAK ZOR ZENAAT
YÖN GÖSTEREN LEVHALAR YETERSİZ
GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
KUR’AN İSLAM’INA DÖNMEK DE NE? (2)
KUR’AN İSLAM’INA DÖNMEK DE NE?
HAYALİMDEKİ LİSE MEZUNU
ÜRETMEDEN TÜKETMEK
GENÇLİĞİMİZİ ÇALAN ÜÇ SEKTÖR
KUVVET HAZIRLAMAK
EĞİTİM Mİ? ÖĞRETİM Mİ?
FETİH GÖNÜLLERDEN BAŞLAR
HATADAN DÖNMEK FAZİLETTİR
SÜR GEÇİR Mİ? GÖR GEÇİR Mİ?
ŞEHİTLİK ÜZERİNE
KULAĞA KÜPE SÖZLER
YÖNETMEK SANATI
GERÇEKLERİ DE GÖRELİM
SİYASETÇİLİK DE SANATKÂRLIK GİBİDİR
CİDDİYET ZAMANI ARKADAŞLAR!
ÇUMRA’DA İMAR PLANINA İTİRAZLAR
KARAMSAR BİR YAZI
ASIL OLAN DAVADIR
BİZİM ELLERDE NELER OLUYOR?
TEŞEKKÜRLER MELİH GÖKÇEK
ÖLÜM DE DOĞUM DA DEVAM EDİYOR
UKALA TİPLER HER ZAMAN VAR
BİR GRUP YAZAR NEREDE? TÜRKİYE NEREDE?
SİNEKLER BİTMEYECEK
UYUŞTURUCU FELAKETİ KAPIDA
SURİYE’DE NELER OLUYOR?
GENÇLİĞİN ARTILARI VE ZAAFLARI
HOCANIN DA DOKTORUN DA EMEKLİSİ OLMAZ
KONYA’DA NELER OLUYOR?
GENÇLİĞİMİZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ
MOBİL KÜTÜPHANE HİZMETİ
TERÖRLE MÜCADELEDE HÜCUMDAYIZ
ABD NE YAPMAK İSTİYOR?
TAHİR BAŞKAN ÇUMRA’DAYDI
AFYON TOPLANTISI
ANLAMLI VE DERİNLİKLİ SÖZER
AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
HAZIR OL VAKTİNE NEMÇE KRALI!
YENİ BİR AİLE POLİTİKAMIZ OLMALI
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
DİN ADAMI MI? DİN GÖREVLİSİ Mİ? (2)
DİN ADAMI MI? DİN GÖREVLİSİ Mİ?
CAMİLER HAFTASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
BELEDİYELER
ATLARI NALLAMA ZAMANI
BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR
TAHİR BAŞKANA
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
REFERANDUM
AŞURE, HİCRİ YIL, KUTLU DOĞUM
İMAM HATİP DÜŞMANLIĞI BİTMEDİ, BİTMEYECEK
İmam Hatip Okulları
BARZANİ
TEOG KALKIYOR
DÜĞÜN DEDİĞİN
MÜLTECİLER BİZE EMANET
UĞUR BEY
BU DAVADA KIRK YIL (2)
BU DAVADA KIRK YIL
DÜŞÜN VE YAZ
HACILAR DÖNÜYOR
İKİ YENİ OKUL
EĞİTİM KONUSU
YAKAR ÇOCUKLAR
Çumra'ya Fakülte
BİR DEMET HAZIR CEVAP
TATLI SUYU NE ZAMAN İÇİYORUZ?
TÜRKİYE ÜÇ CEPHEDE SAVAŞIYOR
DÖRT NİMET: TOPRAK, SU, HAVA VE AĞAÇ
EMEKLİLİK TEŞVİK EDİLMELİDİR
YOL MEDENİYETTİR
KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞMEKLE NE KAZANDIK?
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
PKK ÇIBANININ TEDAVİSİ
ÇUMRA ORGANİZE SANAYİİ NEREYE KOŞUYOR?
İSTİŞARE TOPLANTISINDA DUYDUKLARIM
GEL EY NEBİ!
SU İÇİNDE BALIKLAR GİBİYİZ
ÇUMRA DEVLET HASTANESİ’NDE FİZİK TEDAVİ İMKÂNI
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
13
11
0
1
4
5
2
Beşiktaş
13
10
0
1
4
5
3
Fatih Karagümrük
10
11
1
1
3
5
4
Konyaspor
10
7
0
1
3
4
5
Fenerbahçe
10
6
0
1
3
4
6
Altay
9
10
2
0
3
5
7
Galatasaray
8
8
0
2
2
4
8
Hatayspor
7
9
1
1
2
4
9
Kayserispor
7
4
1
1
2
4
10
Yeni Malatyaspor
6
7
3
0
2
5
11
Alanyaspor
6
3
2
0
2
4
12
Göztepe
5
6
2
2
1
5
13
Gaziantep FK
5
5
2
2
1
5
14
Kasımpaşa
5
5
2
2
1
5
15
Adana Demirspor
5
5
2
2
1
5
16
Antalyaspor
4
6
3
1
1
5
17
Sivasspor
3
5
2
3
0
5
18
Çaykur Rizespor
1
3
4
1
0
5
19
Başakşehir FK
0
2
4
0
0
4
20
Giresunspor
0
0
4
0
0
4
YENİ ECZANE


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv